Hayabusa Saba Aurora Sabiki Rigs

$3.99
47182
+
Add to wish list

 

Hayabusa Sabiki Bait Rigs Mackerel fish skin. Aurora finish. Hayabusa Saba Aurora Sabiki Rigs

  • S-510E-6 - Size 6
  • S-510E-8 - Size 8

Customers also bought