Hayabusa Sabiki

Hayabusa Sabiki Bait Rigs

 
$4.69
47169
 
Description:

Hayabusa Sabiki Bait Rigs Mix-yarn and mackeral fish skin. Aurora finish. Hayabusa bait rig.

  • S-500E-6 - Size 6
  • S-500E-8 - Size 8
Model Price Quantity
S-500E-6 $4.69
S-500E-8 $4.69
Add to wish list